Czego to dotyczy? SUPORT to DARMOWE narzędzie edukacyjne pomagające MŚP w zrozumieniu i zapewniające dostęp do wiedzy specjalistycznej Uniwersytetu oraz... Czytaj więcej!
Dlaczego SUPORT jest potrzebny MŚP są ważne dla Europy. Te przedsiębiorstwa stanowią znaczący udział
w doświadczeniach w pracy i aktywności ekonomicznej Europy. Ponadto...
Czytaj więcej
Nasz cel jest jasny Projekt będzie się rozwijał i przekształcał jak motyl. Nasz cel jest jasny: rozwój narzędzi wspierających MŚP w pokonywaniu barier i... Czytaj więcej

This project has been funded with support from the European Commission.
The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission
accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein

erasmus