Dlaczego SUPORT jest potrzebny

MŚP są ważne dla Europy. Te przedsiębiorstwa stanowią znaczący udział w doświadczeniach w pracy i aktywności ekonomicznej Europy. Ponadto MŚP wnoszą ważny wkład do dynamiki i innowacyjnego wykorzystania gospodarki i poprzez to zwiększają wzrost gospodarczy, szczególnie średnio- i długoterminowo. Niefinansowa biznesowa część gospodarki UE składa się z ponad 20 milionów przedsiębiorstw, ponad 99% z nich to MŚP. W latach 2002 do 2007 ilość MŚP zwiększyła się o ponad 2 miliony, ilość dużych przedsiębiorstw tylko o 2 000. W ten sposób MŚP znacząco przyczyniły się do rozwoju rynku pracy w UE.

Jak określono w tak zwanym „paradoksie europejskim” inwestycje w wiedzę (kapitał ludzki, badania i rozwój, uniwersytety i kreatywność) nie są panaceum na stagnację wzrostu gospodarczego i utrzymujące się wysokie poziomy bezrobocia. Potrzebne są raczej mechanizmy zapewniające, że takie kosztowne inwestycje w nową wiedzę stanowiące podstawę wzrostu gospodarczego w zglobalizowanej gospodarce rozszerzają się na komercjalizację i działalność innowacyjną. Poprzez służenie jako główny przewodnik dla rozszerzającej się wiedzy MŚP stanowią ważne ogniwo we wzroście gospodarczym.

Jednym z głównych elementów komunikatu Komisji z 2006 „Realizacja programu modernizacji dla uniwersytetów: edukacja, badania naukowe i innowacje” było rozwinięcie przez uczelnie ustrukturyzowanych partnerstw ze środowiskiem przedsiębiorstw, aby mogły one „stać się ważnymi podmiotami w gospodarce, zdolnymi do lepszego i szybszego reagowania na potrzeby rynku oraz do nawiązywania partnerstw wykorzystujących wiedzę naukową i technologiczną”. Stanowisko to zostało wzmocnione przez coroczne ankiety biznesu Louth CEB z 2008 roku, podkreślające, że dostęp do i koszt nowych technologii były główną barierą, przed którą stawały MŚP przy ulepszaniu rozwoju produktów i procesów produkcyjnych.

Aby wyjść DVD przytrzymaj klawisz sterujący "CTRL" i naciśnij przycisk W