Czego to dotyczy?

SUPORT to DARMOWE narzędzie edukacyjne pomagające MŚP w zrozumieniu i zapewniające dostęp do wiedzy specjalistycznej Uniwersytetu oraz ułatwiający personelowi badawczemu Uniwersytetu dostęp i zrozumienie MŚP. SUPORT (Partnerstwo Uniwersytetu i MŚP – Zasoby i Szkolenia Online) to interaktywny przewodnik online pomagający MŚP uzyskać dostęp do wiedzy i badań na uniwersytetach. Jest to inicjatywa Unii Europejskiej fundowana przez ERASMUS, ustanowiona, aby projektować i pilotować internetowy zasób informacji/szkoleń specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz instytucji kształcenia wyższego (IKW). Cel projektu SUPORT jest jasny: rozwijanie narzędzi umożliwiających MŚP pokonanie barier i uzyskanie dostępu do cichych badań na IKW i pozwala uniwersytetom na znalezienie rynku zbytu dla aktualnych i poprzednich badań sprawiając, że bardziej odpowiadają one potrzebom rynku.

Projekt
•    zidentyfikuje bariery, którym MŚP muszą stawić czoła, próbując uzyskać dostęp do badań IKW
•    zidentyfikuje bariery oraz potrzeby szkoleniowe, których doświadcza personel IKW, próbując uzyskać dostęp do oraz zaangażować się w działania z MŚP
•    zaprojektuje oraz przygotuje kurs szkoleniowy w formie DVD dla MŚP oraz studentów IKW
•    zaprojektuje oraz przygotuje platformę uzupełniającą, ukierunkowaną bezpośrednio na MŚP
•    przeprowadzi test pilotażowy względem zasobów szkoleniowych z użytkownikami docelowymi
•    wypromuje zasoby w celu zachęcenia do ich wykorzystywania
•    przeprowadzi ocenę projektu w celu uzyskania informacji zwrotnych dla dalszej polityki

Aby wyjść DVD przytrzymaj klawisz sterujący "CTRL" i naciśnij przycisk W