Nasz cel jest jasny

Projekt będzie się rozwijał i przekształcał jak motyl. Nasz cel jest jasny: rozwój narzędzi wspierających MŚP w pokonywaniu barier i zdobywaniu dostępu do cichych badań IKW oraz ułatwianie uniwersytetom znalezienie rynku zbytu dla aktualnych i poprzednich badań sprawiając, że bardziej odpowiadają one potrzebom rynku.

Cele projektu:

Identyfikacja barier, którym MŚP muszą stawić czoła, próbując uzyskać dostęp do badań IKW, potrzeb szkoleniowych nastawionych na rozwój MŚP, które chcą wprowadzać innowacje, w szczególności w odniesieniu do komercjalizacji zastosowanych badań.
Identyfikacja barier oraz potrzeb szkoleniowych, których doświadcza personel IKW, próbując uzyskać dostęp do MŚP oraz zaangażować ich w swoje działania. 
Zaprojektowanie i stworzenie poręcznej mapy przedstawiającej drogi, które powinny pokonać MŚP w celu uzyskania dostępu do zastosowanych badań IKW i drogi, które powinny pokonać IKW, aby uzyskać dostęp do MŚP. 
Zaprojektowanie i stworzenie szkolenia dla MŚP oraz studentów IKW jako części programu studiów ekonomicznych. 
Zaprojektowanie oraz przygotowanie platformy uzupełniającej, ukierunkowanej bezpośrednio na MŚP oferującej „łatwoprzyswajalne wersje” pełnego kursu. 
Przeprowadzenie testu pilotażowego z użytkownikami docelowymi. 
Promowanie narzędzi w celu zmaksymalizowania korzystania z nich przez przedsiębiorców, jak również jednostek wspierających MŚP i IKW.
Przeprowadzenie oceny projektu w celu uzyskania informacji zwrotnych dla dalszej polityki i praktyki oraz podtrzymania współpracy między MŚP, jednostkami wspierającymi MŚP i IKW.

Aby wyjść DVD przytrzymaj klawisz sterujący "CTRL" i naciśnij przycisk W