Poznaj zespół

Konsorcjum SUPORT rozwinęło się z czasem, aby stać się partnerstwem obejmującym sektor szkolnictwa wyższego, zrzeszeń MŚP oraz MŚP z krajów stojących przed obliczem poważnych problemów związanych z innowacyjnością i konkurencyjnością. Partnerzy zostali wybrani w oparciu o trzy kryteria:

  • specjalistyczna wiedza w różnych podejściach do badań wyższego kształcenia na poziomie czysto teoretycznym i praktycznym
  • połączenie z grupami docelowymi lub ich znajomość
  • doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu dużych międzynarodowych projektów

W przypadku wiedzy specjalistycznej, UPVLC wyróżniało się swoim doświadczeniem i zrozumieniem transferu innowacji z IKW do firm. Z tego powodu są oni odpowiedzialni za rozwój zawartości i testy pilotażowe, co świetnie zgrywa się z tymi atutami. MLU przoduje w szeroko pojętym doceniania wyzwań i rozwiązań szkolnictwa wyższego i są na bieżąco z wszelkimi ważnymi narodowymi i międzynarodowymi politykami szkolnictwa wyższego. Północna Izba Gospodarcza natomiast jest największą i najbardziej aktywną izbą handlową w Polsce z wieloma szeroko rozwiniętymi połączeniami w całej Europie. Wiedza specjalistyczna Canice Consulting i Mindshare wynika z alternatywnych nieformalnych i kreatywnych technik edukacyjnych, podczas gdy CEB Louth i NMEA zaangażowały tysiące MŚP w programy rozwoju i zastosowały innowacyjne podejścia do szkoleń i edukacji MŚP, szczególnie z wykorzystaniem nowych technologii.

Ostatni dwaj partnerzy, jako instytucje wspierające MŚP, posiadają pogłębioną wiedzę o krótko- i długoterminowych grupach docelowych, takich jak personel doradczy biznesu oraz beneficjenci MŚP i wnoszą do projektu szeroką sieć połączeń.

Wszyscy partnerzy brali udział w wielu projektach współfinansowanych przez UE zakończonych sukcesem. To zapewnia, że partnerzy ci znają wymagania dotyczące wysokich standardów jakości i określonych cech oraz korzyści, jakie mogą zostać osiągnięte poprzez współpracę międzynarodową pracującą efektywnie, tak aby osiągnąć cele projektu.

Aby wyjść DVD przytrzymaj klawisz sterujący "CTRL" i naciśnij przycisk W